Regulamin sklepu internetowego bravokawa.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów przez sklep internetowy bravokawa.pl prowadzony przez BRAVO kawa Roman Całka, adres siedziby: ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej sklepu w sposób ciągły i umożliwiający łatwe zapoznanie się z nim.
 2. Kontakt ze sklepem internetowym bravokawa.pl jest możliwy:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod sklep@bravokawa.pl
  b. telefonicznie pod numerem telefonu +48 600 358 397.

II. UŻYTKOWNIK SKLEPU

 1. Użytkownikiem sklepu (Kupującym) jest każda osoba fizyczna która skorzystała z usługi rejestracji konta na jednej ze stron sklepu, poprzez wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego. Nieodzownym elementem procesu rejestracyjnego jest wyrażenie zgody i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem sklepu oraz podanie danych niezbędnych do rejestracji konta.
 2. Sprzedający ma prawo do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych dobrowolnie w formularzu rejestracyjnym w celu prawidłowego wykonania usługi oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Użytkownik sklepu ma prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane Użytkownika sklepu mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z bravokawa.pl w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, prowadzenia wysyłki newslettera, wysyłek zamówionych towarów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
 5. Użytkownik ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego pod warunkiem:
  a. korzystania z komputera posiadającego dostęp do internetu;
  b. dostępu do poczty elektronicznej;
  c. korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 32 lub wyższej, Firefox w wersji 28.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej oraz Opera w wersji 19.0 lub wyższej, które posiadają możliwość akceptacji plików cookie oraz mają włączone JavaScript.
 6. Korzystanie ze sklepu oznacza dokonywanie wszelkich czynności, które mają na celu zapoznanie się z treściami znajdującymi się na stronie sklepu.
 7. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej bravokawa.pl.

III. ZAKUPY

 1. Opisy towarów zawarte na stronie internetowej sklepu wraz z podanymi cenami brutto i warunkami dostawy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór towarów oferowanych na stronie sklepu (poprzez dodaj „do koszyka”), a następnie postępowanie zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w kolejnych krokach procesu zakupowego.
 3. Zatwierdzenie przez Kupującego Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów, której przedmiotem są towary ujęte w Zamówieniu.
 4. W celu prawidłowej realizacji umowy Kupujący zobowiązany jest do podania niezbędnych danych i informacji.
 5. Sprzedający po wpłynięciu Zamówienia od Kupującego, stanowiącego ofertę kupna, niezwłocznie potwierdzi przejęcie oferty, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail, na podany podczas rejestracji adres mailowy Kupującego, w którym zostaną potwierdzone niezbędne parametry Zamówienia. Tym samym Sprzedający potwierdzi przyjęcie oferty.
 6. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia oferty Kupującego, w przypadku, gdy złożone przez niego Zamówienie w danym momencie będzie niemożliwe do realizacji.
 7. Sklep bravokawa.pl zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówione produkty bez wad.
 8. Językiem właściwym do zawarcia umowy sprzedaży, jest język polski.

IV. WYSYŁKA

 1. Wysyłka towarów zakupionych w sklepie internetowym bravokawa.pl realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Adresem dostawy jest adres wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Do każdej przesyłki załączamy potwierdzenie zakupu lub na żądanie fakturę VAT.
 4. Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie po podaniu poprawnych danych nabywcy wraz z numerem NIP w trakcie składania Zamówienia.
 5. Informację o wysyłce przekażemy klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji lub wskazany w zamówieniu.
 6. Wysyłkę prowadzimy za pośrednictwem firm kurierskich: DPD oraz InPost.
 7. Możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów jest dostępna jedynie po dokonaniu przedpłaty (przelew) na konto. Zamówienie można odebrać pod adresem: ul. Józefa Sowińskiego 24/97, 01-251 Warszawa.
 8. Zamówione produkty wysyłamy w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) do 24 godzin od zaksięgowania prawidłowej kwoty (koszt produktów + koszt wysyłki) na naszym rachunku bankowym, dotyczy to również odbioru osobistego.
 9. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy podane są przy każdym produkcie oraz przy składaniu Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy, ciężaru i gabarytu przesyłki.

V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym bravokawa.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów do klienta.
 2. Całkowita kwota do zapłaty obejmująca cenę zamówionych produktów, oraz koszty transportu wskazana jest w Zamówieniu, które zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego.
 3. Kupujący może wybrać jedną z poniższych form płatności:
  a. przelew – wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostanie przekazany w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu;
  b. pobranie – płatność gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od Kupującego Zamówienia;
  c. płatność elektroniczna – usługa pozwalająca na dokonywanie szybkich płatności online. Sklep wykorzystuje system płatności PayU. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu rozliczeniowego agenta o dokonaniu płatności przez Kupującego. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez PayU zgłoszone do bravokawa.pl będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayU na warunkach i w terminie określonym w regulaminie PayU. Klient składając reklamację dotyczącą płatności za pośrednictwem PayU powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez ten system.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej z bravokawa.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować BRAVO kawa Roman Całka, ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: sklep@bravokawa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego prześle na jego adres mailowy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności związane z tą umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
  kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Odesłanie lub przekazanie towaru powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. zawartej w drodze aukcji publicznej.

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@bravokawa.pl lub w formie papierowej na adres BRAVO kawa Roman Całka, ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 3.  Reklamacja powinna zawierać:
  a. Imię i nazwisko klienta,
  b. Adres poczty elektronicznej klienta,
  c. Numer zamówienia,
  d. Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego na adres BRAVO kawa Roman Całka, ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 5. Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Sklep internetowy bravokawa.pl ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana Kupującemu na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.
 8. Sprzedający nie jest producentem towarów, dlatego to Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedanego towaru.

VIII. INNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta jest BRAVO kawa Roman Całka. Dane osobowe są wykorzystywane tylko do realizacji umowy sprzedaży oraz obsługi zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawach konsumenckich.
 3. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Kupujący zostanie poinformowany o zmianie treści Regulaminu poprzez informację na stronie głównej sklepu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Nowa treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin w sklepu” i wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia przekazania Kupującemu informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Kupujący ma prawo nie zaakceptować nowego Regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w ciągu 14 dni od jego udostępnienia na stronie internetowej. Brak akceptacji będzie skutkował rozwiązaniem współpracy.

Załączniki do Regulaminu:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – Formularz Odstąpienia od Umowy

Wzór formularza reklamacyjnego – Formularz Reklamacji