Reklamacje

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji Sprzedającemu w odniesieniu do zawartej Umowy. Reklamacja może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres sklep@bravokawa.pl lub w formie pisemnej na adres BRAVO kawa Roman Całka, ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Reklamacja może zostać złożona przy wykorzystaniu Formularza reklamacyjnego, ale nie jest to obowiązkowe.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. Imię i nazwisko klienta,
b. Adres poczty elektronicznej klienta,
c. Numer zamówienia,
d. Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Kupującego.

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki i skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 600 358 397 lub sporządzenia odpowiedniego protokołu szkody, który będzie wymagany przy rozpatrywaniu reklamacji spowodowanej uszkodzeniem towaru w transporcie.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który również stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Czas Sprzedającego na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 30 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji. Sprzedający ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie dodatkowych informacji do zgłaszanej reklamacji. Wówczas czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Formularz Odstąpienia od Umowy

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostać przesłana drogą elektroniczną na adres sklep@bravokawa.pl lub w formie pisemnej na adres BRAVO kawa Roman Całka, ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Chcąc zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia Sprzedającemu chęci odstąpienia od umowy, do zwrotu zakupionego towaru.

Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych płatności związanych z tą umową, w tym kosztów transportu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep). Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz m.in.:
a. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wzór formularza reklamacyjnego Formularz Reklamacji

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: pod adresem e-mail: sklep@bravokawa.pl
telefonicznie: +48 600 358 397.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację lub dokonać zwrotu towaru.