OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firma BRAVO kawa Roman Całka przestrzega wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami), zobligowani jesteśmy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BRAVO kawa Roman Całka zarejestrowana w Mińsku Mazowieckim (kod pocztowy 05-300), ul. Mieszka I 27.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  a. złożenia i realizacji zamówienia na nasze produkty na podstawie umowy sprzedaży;
  b. wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT;
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w zakresie umożliwiających nam wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z BRAVO kawa Roman Całka w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, prowadzenia wysyłki newslettera, wysyłek zamówionych towarów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  a. przez okres realizacji umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;
  b. w celach marketingowych, do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres, w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej, że nasze działania marketingowe wobec Państwa były zgodne z prawem.
 7. Mają Państwo prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  c. wniesienia sprzeciwu z związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe.
 8. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@bravokawa.pl
 9. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać za pomocą przesłanego pisemnego i podpisanego czytelnie wniosku na adres biura BRAVO kawa Roman Całka ul. Mieszka I 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub e-mail na adres firmowy: sklep@bravokawa.pl